KU PP | Konferencie 
Pracovisko PF Katolíckej univerzity v Poprade • Nábrežie Jána Pavla II. č. 15, 058 01 Poprad


 

ORGANISING Secretariat (of the performances, posts):

Mgr. Anna Chocholáková
PF KU v Ružomberku, pracovisko v Poprade, Nábrežie Jána Pavla II. č. 15, 058 01 Poprad
tel: +421 44 432 6842 kl. 1830, e-mail: konferenciapp@gmail.com

PhDr. Katarína Greňová
tel: +421 915 873 341, e-mail: konferenciapp@gmail.com, grenovak1@gmail.com