KU PP | Konferencie 
Pracovisko PF Katolíckej univerzity v Poprade • Nábrežie Jána Pavla II. č. 15, 058 01 Poprad


 

The Scientific Committee


Mons. prof. ThDr. Jozef JARAB, PhD. – rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku
akad. prof. Ing. Juraj HRAŠKO, DrSc. – SPU Nitra
Dr. h. c. akad. prof. PhDr. Ing. Štefan KASSAY, DrSc.– I. D. C. Holding Trnava
Dr. h. c. akad. prof. Ing. Ivan PLANDER, DrSc. – Trenčianska univerzita, Trenčín
akad. prof. PhDr. Damián KOVÁČ, DrSc. – Psychologický ústav SAV, Bratislava
Dr. h. c. akad. prof. Ing. Štefan LUBY, DrSc.– Prognostický ústav SAV, Bratislava
akad. prof. RNDr. Július KREMPASKÝ, DrSc. – Elektrotechnická fakulta STU Bratislava
akad. prof. PhDr. Vojciech SLOMSKI, PhD. – Vysoká škola manažérska, Varšava
Dr. h. c. akad. prof. h. c. prof. Ing. Ondrej HRONEC, DrSc. – Prešovská univerzita, Prešov
akad. Mons. prof. ThDr. ThBibl. Lic. Anton TYROL, PhD. – Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta
Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Ing. Viktor PORADA, DrSc.– Vysoká škola Karlovy Vary, Karlovy Vary
prof. Ing. Ladislav ANDRÁŠIK, DrSc. – Ústav manažmentu, EU Bratislava
Dr. h. c. prof. Ing. Július ALEXY, CSc. – Ústav ekonómie a manažmentu Ekonomická univerzita Bratislava
RNDr. Miloš V. LOKAJÍČEK, DrSc. – Fyzikálny Ústav, AV ČR, Praha
prof. PhDr. ThDr. Amantius AKIMJAK, PhD. – Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta
doc. PaedDr. Tomáš JABLONSKÝ, PhD., mim. prof. KU – Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Poprad
Ing. Dana ROUBÍNKOVÁ, Ph.D. – rektorka Vysokej školy Karlovy Vary, Karlove Vary
Dr. h. c. doc. PaedDr. Marek STOROŠKA, PhD. – rektor Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia, Prešov
dr Juliusz PIWOWARSKI – rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "APEIRON", Krakov
Dr. Ján TELUS – rektor Staropolskej vysokej školy Kielce
doc. Dr. Nadeżda LEONYUK – Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, Brest
doc. Dr. Tanja MILOSEVSKA – Univerzita Cyrila  Metoda, Filozofická fakulta, Skopje
doc. dr. Mihai CALALB – Tiraspolská štátna univerzita, Kišinev
Dr. Alina Cerasela ALUCULESEI – Akadémia ekonomických štúdií, Bukurešť
doc. dr. Inna ČERVINSKA, CSc. – Prikarpatská národná univerzita Vasyla Stefanyka, Ivano - Frankivsk
prof. Dr. Carlos Augusto CASANOVA – Katolícka univerzita, Santiago de Chile
dr. Mazdak RAJABI – Shahid Beheshti Univerzita, Teherán
prof. Dr. Viorel BOCANCEA – Tiraspolská štátna univerzita, Kišinev
prof. dr. Joseph SECKBACH – Hebrejská univerzita, Jeruzalem
prof. dr. Hans KÖCHLER – Univerzita Insbruck, Insbruck
prof. JUDr. Jaroslav IVOR, DrSc. – Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava
prof. PhDr. Eva ŽIAKOVÁ, CSc. – UPJŠ v Košiciach, Filozofická fakulta, Košice
prof. nadzw. dr. hab. Piotr MAZUR – Katedra pedagogiki Państwowej Wyższej szkoły zawodowej w Chiełme
doc. Dr. Alexander SHUNKOV – Кемеровский государственный университет культуры и искусств. Кемерово
prof. Ing. Jozef STIERANKA, PhD. – Akadémia policajného zboru v Bratislave, Bratislava
prof. Snežana MOJSOSKA, DrSc. – Univerzita Sv. Klementa Ohridského, Fakulta bezpečnosti, Bitola
Nikola DUJOVSKI, DrSc. – Univerzita Sv. Klementa Ohridského Fakulta bezpečnosti, Bitola
prof. dr. Irena ŽEMAITAITYT? – Mykolo Romerio universitetas, Vilnius
prof. Ing. Ladislav BLAŽEK, CSc. – Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, Brno
prof. Ing. Miroslav ŽIŽKA, Ph.D – Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta, Liberec
prof. Ing. Ivan VÁGNER, CSc. MBA – Akademie STING Brno
doc. MUDr. Dušan MIŠTUNA, PhD., mim. prof. – Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin
prof. Ing. Michal PRUŽINSKÝ, CSc. – Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta Košice
doc. MUDr. Ivan SOLOVIČ, CSc. – Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva
doc. Ing. Daniela ŠPIRKOVÁ, PhD. – STU v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava
prof. Ing. Viktória BOBÁKOVÁ, CSc. – UPJŠ v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Košice
doc. Ing. Anna ČEPELOVÁ, PhD. – UPJŠ v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Košice
Ing. Eva HVIZDOVÁ, PhD. – Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia, Prešov
Mgr. Marián AMBROZY, PhD. – Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia, Prešov
prof. Ing. Iveta UBREŽIOVÁ, PhD - Slovenská poľnohospodárska univerzita, Fakulta ekonomiky a manažmentu, Nitra
doc. PhDr. Ľudmila ČABYOVÁ, PhD. – UCM v Trnave, Fakulta masmediálnych komunikácií, Trnava
prof. Ing. Daniela MARASOVÁ, PhD. – Technická univerzita Košice, Ústav logistiky fakulty BERG
doc. Ing. Ludmila MLÁDKOVÁ, PhD. – Vysoká škola ekonomická v Prahe, Fakulta podnikovohospodářská, Praha
Ing. PhDr. Antonín PAVLÍČEK, Ph.D. – Vysoká škola ekonomická, Katedra systémové analýzy, Praha
doc. Ing. Jaroslava KUBÁTOVÁ, Ph.D. - Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Olomouc
doc. JUDr. Sergej ROMŽA, PhD. – UPJŠ, právnická fakulta, Košice
doc. Ing. Jozef POLÁK, PhD. - Univerzita Konštantina filozofa v Nitre
prof. Ing. Miriam BITTEROVÁ, PhD. - Univerzita Konštantina filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta
prof. Ing. Alena DAŇKOVÁ, CSc. – Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Poprad
prof. PaedDr. Jaroslav MAZŮREK, CSc. - Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Poprad
prof. RNDr. Mária KOZOVÁ, CSc. – Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
doc. Ing. Ľubica ČERNÁ, PhD. – Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Poprad
doc. PaedDr. ThDr. Anton LISNIK, PhD. – Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Poprad
doc. PaedDr. Beáta AKIMJAKOVÁ, PhD. – Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Levoča
doc. Ing. Michal JENČO, PhD. – Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Poprad
doc. RNDr. Ľudmila LYSÁ, PhD. – Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Poprad
Ing. Pavol BUDAJ, PhD. – Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Poprad
Mgr. Peter MADZÍK, PhD. – Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Poprad
Mgr. Karol ČARNOGURSKÝ, PhD. – Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Poprad
Ing. Anna DIAČIKOVÁ, PhD. – odborníčka z praxe, Svit
Ing. Jana JANIČKOVÁ, PhD. – Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Poprad
insp. dr hab. Piotr BOGDALSKI, rektor, Vysoká škola policie v Štitne, Poľsko
nadkom. dr Dominik HRYSZKIEWICZ, Inštitút spoločenských vied fakulty verejnej správy Vysokej skoly policie v Štitne, Poľsko

Program and organizing committee


doc. PaedDr. ThDr. Anton LISNIK, PhD. – Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Poprad
Ing. Dana ROUBÍNKOVÁ, Ph.D. – Vysoká škola Karlovy Vary, Karlovy Vary
Mgr. Marian ODLEVÁK – Vysoká škola Karlovy Vary, Karlovy Vary
doc. Ing. Daniela ŠPIRKOVÁ, PhD. – Ústav manažmentu STU v Bratislave, Bratislava
prof. nadzw. dr. hab. Piotr MAZUR – Katedra pedagogiky Państwowej Wyższej szkoły zawodowej w Chiełme, Chelm
PhDr. Katarína GREŇOVÁ – ŠÚDTaRCH, n.o., Dolný Smokovec
Ing. Jana JANIČKOVÁ, PhD. – Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Poprad
Mgr. Marián AMBROZY, PhD. – Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia Prešov
Ing. Miroslava KOLCÚNOVÁ, MPH – ŠÚDTaRCH, n.o., Dolný Smokovec
PhDr. Ingrid MLADÁ – ŠÚDTaRCH, n.o., Dolný Smokovec
Mgr. Karol ČARNOGURSKÝ, PhD. – Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Poprad
Mgr. Anna CHOCHOLÁKOVÁ – Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Poprad
PhDr. Adriana GRIGEROVÁ – Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Poprad
Ing. Pavol BUDAJ, PhD. – Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Poprad
Ing. Anna DIAČIKOVÁ, CSc. – odborníčka z praxe, Svit
Jozef ČISARIK – Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
Lucia IMRICHOVÁ – Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Poprad
Ing. Peter VYHNAL - Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Poprad