Pracovisko PF Katolíckej univerzity v Poprade • Nábrežie Jána Pavla II. č. 15, 058 01 Poprad


 

Organizátori konferencie
Vás pozývajú na

IX. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

Posolstvo Jána Pavla II. 2016
Téma: „Súčasné trendy a výzvy v...“

ktorá sa uskutoční
21. – 22. apríla 2016 v PopradeHLAVNÉ TÉMY KONFERENCIE


Súčasné trendy a výzvy v:

1. manažmente, marketingu a ekonomike

2. spoločenských a humanitných vedách

3. vede a vzdelávaní