Pracovisko PF Katolíckej univerzity v Poprade • Nábrežie Jána Pavla II. č. 15, 058 01 Poprad


 


Konferenčný poplatok je stanovený dohodou podľa Zákona č. 18/1996. Z. z. a v prípade neúčasti účastníka konferencie sa nevracia – je možné vyslať náhradníka.