Pracovisko PF Katolíckej univerzity v Poprade • Nábrežie Jána Pavla II. č. 15, 058 01 Poprad


 

PREDSEDA ORGANIZAČNÉHO VÝBORU

doc. ThDr. PaedDr. Anton Lisnik, PhD.
PF KU v Ružomberku, pracovisko v Poprade, Nábrežie Jána Pavla II. č. 15, 058 01 Poprad

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT

Mgr. Anna Chocholáková
PF KU v Ružomberku, pracovisko v Poprade, Nábrežie Jána Pavla II. č. 15, 058 01 Poprad
tel: +421 44 432 6842 kl. 1830, e-mail: konferenciapp@gmail.com

PhDr. Katarína Greňová
tel: +421 915 873 341, e-mail: konferenciapp@gmail.com, grenovak1@gmail.com

MOŽNOSTI UBYTOVANIA V MESTE POPRAD

Hotel Satel Poprad: http://www.hotelsatel.com/hotelpoprad/sk/Default.aspx Hotel Tatra Poprad http://www.tatrahotel.com/ Penzión Slávia Poprad http://www.slaviatatry.sk/ Penzión Fantázia Poprad http://www.ubytovaniepoprad.sk/

 /