Pracovisko PF Katolíckej univerzity v Poprade • Nábrežie Jána Pavla II. č. 15, 058 01 Poprad


 

Zborníky

• Súčasné trendy a výzvy v spoločenských vedách
• Súčasné trendy a výzvy v spoločenských vedách - CD obálka
• Súčasné trendy a výzvy v ekonomike a manažmente